Program rokovania

Základné údaje
89
schôdze vlády Slovenskej republiky
16.06.2004
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-13409/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-13137/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-13140/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-13159/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-12830/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-12552/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-12835/2004
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-13110/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-13537/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti; podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-12954/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-13564/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
Schválený
UV-12751/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-13207/2004
minister zahraničných vecí; predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Schválený
UV-13214/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-13535/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-12655/2004
minister obrany
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-11872/2003
minister životného prostredia
Schválený s pripomienkou
UV-13233/2004
minister životného prostredia
Schválený
UV-12672/2004
minister školstva
Schválený
UV-12175/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-12768/2004
podpredseda vlády SR a predseda Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog
Schválený
UV-12668/2004
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-14043/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-13970/2004
predseda vlády
Schválený
UV-13088/2004
podpredseda vlády a minister financií
Súhlas
UV-13926/2004
podpredseda vlády a minister financií ; guvernér Národnej banky Slovenska
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-13604/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-13739/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-13738/2004
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-13872/2004
minister obrany
Schválený s pripomienkami
UV-13575/2004
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-13525/2004
minister životného prostredia
Schválený
UV-13731/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-13707/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený s pripomienkou
UV-D-630/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-631/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-632/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-633/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-634/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-635/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-636/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-637/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-638/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-639/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-640/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-641/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-642/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-643/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-644/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-645/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-646/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-11271/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-13855/2004
Guvernér a predseda Rady banky EXIMBANKY SR
Schválený
UV-14064/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-14062/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
Informatívne materiály
UV-13093/2004
splnomocnenec vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy
Vzatý na vedomie
UV-13672/2004
predseda Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-13880/2004
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 16.06.2004 html 32,75 kB
html komunike.html Komuniké 16.06.2004 html 28,89 kB

História:
16.06.2004 10:00
16.04.2010 13:37