Program rokovania

Základné údaje
164
schôdze vlády Slovenskej republiky
20.06.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-4209/2001
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4408/2001
ministerka financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4407/2001
ministerka financií
Schválený s pripomienkami
UV-4229/2001
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4245/2001
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4233/2001
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4232/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-4150/2001
minister spravodlivosti
Schválený
UV-4246/2001
minister zdravotníctva
Schválený
UV-4241/2001
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4185/2001
minister zdravotníctva
Schválený
UV-3113/2001
ministerka financií
Schválený
UV-2166/2001
minister školstva
Schválený
UV-4200/2001
minister školstva
Vrátený na dopracovanie
UV-4196/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-4261/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-4244/2001
minister vnútra
Schválený
UV-4243/2001
minister vnútra; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4186/2001
minister zdravotníctva
Schválený
UV-4275/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Schválený
UV-4006/2001
minister obrany
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-8/2001
minister obrany
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Vypustený
UV-4403/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-4330/2001
ministerka financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4216/2001
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4218/2001
minister zdravotníctva
Schválený
UV-4358/2001
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
Schválený
UV-4262/2001
ministerka financií
Schválený
UV-4276/2001
ministerka financií
Schválený s pripomienkami
UV-4362/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Schválený s pripomienkami
UV-4363/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Schválený
UV-2764/2001
minister hospodárstva
Schválený s pripomienkami
UV-4410/2001
minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4417/2001
minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4430/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
Informatívne materiály
UV-4170/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-4197/2001
minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
UV-4237/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-4260/2001
predseda Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 20.06.2001 html 22,25 kB
html komunike.html Komuniké 20.06.2001 html 27,12 kB

História:
20.06.2001 09:00
16.04.2010 13:38