Program rokovania

Základné údaje
12
schôdze vlády Slovenskej republiky
11.12.2002
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-8372/2002
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-8570/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-8388/2002
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-8766/2002
predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Schválený
UV-8740/2002
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-8802/2002
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-8710/2002
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-8805/2002
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkou
UV-8700/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-8714/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-8893/2002
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-T-174/2002
minister vnútra
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
UV-8711/2002
minister kultúry; minister zahraničných vecí
Vypustený
UV-8537/2002
minister životného prostredia
Schválený
UV-8698/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-D-170/2002
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Vypustený
UV-8569/2002
predseda Úradu pre štátnu službu
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-8550/2002
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-9056/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-D-177/2002
minister obrany
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-8962/2002
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený s pripomienkou
UV-8943/2002
minister vnútra
Schválený
UV-8910/2002
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-8911/2002
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-8912/2002
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-8913/2002
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-8914/2002
minister pôdohospodárstva
Schválený s pripomienkami
UV-8999/2002
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-9006/2002
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-9004/2002
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-9011/2002
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený s pripomienkami
UV-9015/2002
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený s pripomienkou
UV-8782/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-8777/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený s pripomienkou
UV-8778/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený s pripomienkou
UV-8780/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený s pripomienkou
UV-8781/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený s pripomienkou
UV-8783/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený s pripomienkou
UV-8784/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený s pripomienkou
UV-8785/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Vypustený
UV-8786/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený s pripomienkou
UV-8787/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený s pripomienkou
UV-8788/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený s pripomienkou
UV-9005/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený s pripomienkami
UV-8995/2002
minister školstva
Schválený
UV-9003/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-9022/2002
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-9023/2002
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-9028/2002
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny; podpredseda vlády a minister spravodlivosti; minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-9045/2002
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený s pripomienkami
UV-9059/2002
minister spravodlivosti
Schválený
UV-9035/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-9024/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku ; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-9026/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Vypustený
UV-9027/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Vypustený
UV-8944/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
Schválený
UV-9019/2002
minister zdravotníctva
Schválený
UV-9010/2002
minister školstva
Rokovanie prerušené
UV-9025/2002
vedúci Úradu vlády SR
Rokovanie prerušené
UV-9058/2002
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-T-178/2002
minister obrany
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
Informatívne materiály
UV-8538/2002
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
Vzatý na vedomie
UV-8539/2002
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
Vzatý na vedomie
UV-8804/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Vzatý na vedomie
UV-8915/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Vzatý na vedomie
UV-9029/2002
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Vzatý na vedomie
UV-9032/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 11.12.2002 html 39,98 kB
html komunike.html Komuniké 11.12.2002 html 39,81 kB

História:
11.12.2002 09:00
19.01.2011 10:21