Program rokovania

Základné údaje
101
schôdze vlády Slovenskej republiky
22.09.2004
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-19260/2004
predseda vlády
Schválený
UV-19143/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-19070/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19265/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-19239/2004
minister životného prostredia
Vypustený
UV-19005/2004
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18888/2004
predseda Úradu na ochranu osobných údajov
Schválený s pripomienkami
UV-18878/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Vypustený
UV-19257/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19256/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-19254/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-19258/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-18676/2004
minister obrany
Schválený
UV-19266/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-19669/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál bude doručený dodatočne
Schválený
UV-19328/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-19384/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený s pripomienkou
UV-19340/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený s pripomienkami
UV-19357/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-V-877/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je vyhradený
Schválený
UV-19553/2004
minister vnútra
Schválený
Informatívne materiály
UV-19136/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-19194/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Vzatý na vedomie
UV-19226/2004
splnomocnenec vlády SR pre zahraničných Slovákov
Vzatý na vedomie
UV-19228/2004
splnomocnenec vlády SR pre zahraničných Slovákov
Vzatý na vedomie
UV-19360/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Vypustený
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 22.09.2004 html 14,32 kB
html komunike.html Komuniké 22.09.2004 html 15,38 kB

História:
22.09.2004 10:00
27.04.2010 10:58