Program rokovania

Základné údaje
168
schôdze vlády Slovenskej republiky
18.07.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-4531/2001
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5081/2001
ministerka financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4727/2001
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5056/2001
ministerka financií
Schválený s pripomienkami
UV-4956/2001
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5047/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Schválený s pripomienkami
UV-5049/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Schválený s pripomienkami
UV-5088/2001
podpredseda vlády I. Mikloš; minister hospodárstva; minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený s pripomienkami
UV-5031/2001
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5033/2001
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5032/2001
minister pôdohospodárstva
Vypustený
UV-4383/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený s pripomienkou
UV-4903/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-4828/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-4896/2001
minister hospodárstva; ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-4919/2001
minister školstva
Vypustený
UV-4034/2001
minister zdravotníctva
Schválený
UV-2735/2001
minister školstva
Vypustený
UV-2734/2001
minister školstva
Vypustený
UV-4959/2001
minister kultúry
Schválený
UV-4995/2001
minister školstva
Schválený
UV-5025/2001
minister školstva
Schválený
UV-4864/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-5034/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-5095/2001
minister zdravotníctva
Schválený
UV-5072/2001
predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Schválený
UV-5068/2001
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-5060/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený s pripomienkou
UV-5061/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-5077/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-5078/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-5079/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-5080/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-4989/2001
ministerka financií
Vypustený
UV-5036/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-4893/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4892/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-5004/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-3377/2001
ministerka financií
Vypustený
UV-5055/2001
minister školstva
Schválený
UV-4905/2001
ministerka financií
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-5035/2001
minister obrany
Schválený
UV-1480/2001
minister obrany
Schválený
UV-1464/2001
minister obrany
Schválený
UV-5123/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-5156/2001
ministerka financií
Rokovanie prerušené
UV-5114/2001
minister školstva
Rokovanie prerušené
UV-5126/2001
minister obrany
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5017/2001
vedúci Úradu vlády SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5116/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková; minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5115/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Schválený s pripomienkami
UV-3147/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4811/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-5129/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-5128/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-4899/2001
minister vnútra
Schválený
UV-2688/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií; minister školstva
Schválený
UV-3510/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Vypustený
UV-3440/2001
minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5155/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-5113/2001
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
Schválený
UV-5195/2001
minister vnútra
Schválený
UV-5183/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Schválený
UV-5194/2001
minister školstva
Schválený
Informatívne materiály
UV-4977/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-4988/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Vzatý na vedomie
UV-5011/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-5024/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-5184/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Vzatý na vedomie
UV-5193/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 18.07.2001 html 43,44 kB
html komunike.html Komuniké 18.07.2001 html 34,01 kB

História:
18.07.2001 09:00
16.04.2010 13:38