Program rokovania

Základné údaje
105
schôdze vlády Slovenskej republiky
16.07.2008
10:00 h
v budove Obvodného úradu Topoľčany, Nám. Ľ. Štúra 1738, Topoľčany
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-15529/2008
minister hospodárstva
Pavol Goga, poslanec Národnej rady SR
Jozef Vančo, prednosta Obvodného úradu v Topoľčanoch
Peter Baláž, primátor mesta Topoľčany
Milan Belica, predseda Nitrianského samosprávneho kraja
Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra
Ivan Hubinský, starosta obce Krušovce
František Božik, starosta obce Podhradie
Pavol Gubáň, starosta obce Malé Ripňany
Schválený
UV-14777/2008
podpredseda vlády a minister školstva
Schválený
UV-15515/2008
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-15559/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-15633/2008
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14299/2008
minister zdravotníctva
Schválený
UV-16029/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-16031/2008
minister financií
Schválený
Informatívne materiály
UV-15390/2008
predsedníčka Štatistického úradu SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-15516/2008
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Odložený
UV-15563/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny; a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-15704/2008
minister financií a splnomocnenec vlády pre zavedenie eura
Vzatý na vedomie
UV-16030/2008
ministerka pôdohospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 16.07.2008 html 9,28 kB
html komunike.html Komuniké 16.07.2008 html 7,11 kB

História:
16.07.2008 10:00
14.04.2015 15:06