Program rokovania

Základné údaje
102
schôdze vlády Slovenskej republiky
29.09.2004
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-18107/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Nesúhlas
UV-18113/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Súhlas
UV-18120/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Nesúhlas
UV-18094/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Nesúhlas
UV-18100/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Vypustený
UV-19434/2004
minister vnútra
Schválený
UV-19608/2004
minister vnútra
Schválený
UV-D-897/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-903/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-896/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Odložený
UV-D-902/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Odložený
UV-D-898/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-905/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-899/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-906/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-907/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-901/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-895/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Odložený
UV-D-904/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-19436/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-19546/2004
minister životného prostredia; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-19600/2004
predsedníčka Protimonopolného úradu SR
Schválený
UV-19908/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál bude doručený dodatočne
Schválený
UV-17945/2004
podpredseda vlády a minister financií
Odložený
UV-17734/2004
podpredseda vlády a minister financií
Odložený
UV-18106/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Súhlas
UV-19656/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19670/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti; generálny prokurátor
Schválený
UV-19581/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-19622/2004
guvernér Národnej banky Slovenska
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií do schválenia vládou SR
Schválený
UV-19239/2004
minister životného prostredia
Vypustený
UV-19574/2004
minister vnútra
Schválený s pripomienkami
UV-19848/2004
minister obrany
Schválený
UV-19875/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny; podpredseda vlády a minister financií ; minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-19900/2004
predseda vlády
Schválený
UV-19935/2004
minister školstva
Schválený s pripomienkami
UV-19982/2004
podpredseda vlády a minister financií
Nesprístupňovaný - Ústny návrh
Schválený
Informatívne materiály
UV-19745/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-19746/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-19849/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 29.09.2004 html 24,62 kB
html komunike.html Komuniké 29.09.2004 html 18,62 kB

História:
29.09.2004 10:00
16.04.2010 13:37