Program rokovania

Základné údaje
85
schôdze vlády Slovenskej republiky
13.05.2004
11:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-10413/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-10803/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Odložený
UV-11327/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny; podpredseda vlády a minister financií ; minister výstavby a regionálneho rozvoja
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-10808/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-10377/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-10332/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vypustený
UV-10809/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-11323/2004
minister pôdohospodárstva
Vzatý na vedomie s pripomienkami
UV-V-506/2004
minister vnútra
Nesprístupňovaný - Materiál je vyhradený
Schválený
UV-10443/2004
minister vnútra
Schválený
UV-10480/2004
minister školstva
Vypustený
UV-10800/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-10686/2004
predseda Úradu pre štátnu službu
Schválený
UV-11307/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-11010/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-11189/2004
minister kultúry
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-11408/2004
predseda vlády
Nesprístupňovaný - Ústny návrh
Schválený
Informatívne materiály
UV-10753/2004
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-10797/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-10812/2004
predseda Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 13.05.2004 html 13,78 kB
html komunike.html Komuniké 13.05.2004 html 10,63 kB

História:
13.05.2004 11:00
16.04.2010 13:37