Program rokovania

Základné údaje
91
schôdze vlády Slovenskej republiky
09.04.2008
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-6854/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Rokovanie prerušené
UV-6851/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Rokovanie prerušené
UV-6831/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Rokovanie prerušené
UV-7172/2008
ministerka pôdohospodárstva
Vypustený
UV-7188/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-7202/2008
minister financií
Schválený
UV-6642/2008
minister financií
Schválený
UV-6833/2008
minister financií
Schválený
UV-6834/2008
minister financií
Schválený
UV-6736/2008
minister financií
Schválený
UV-6907/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7226/2008
minister hospodárstva
Schválený
UV-6860/2008
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-6888/2008
minister životného prostredia a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-7138/2008
minister obrany
Schválený
UV-7245/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-7451/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
Informatívne materiály
UV-6862/2008
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Vzatý na vedomie
UV-7168/2008
ministerka pôdohospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-7306/2008
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 09.04.2008 html 10,33 kB
html komunike.html Komuniké 09.04.2008 html 8,34 kB

História:
09.04.2008 10:00
05.05.2015 11:24