Program rokovania

Základné údaje
85
schôdze vlády Slovenskej republiky
27.02.2008
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-3987/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-3970/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-4083/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, minister financií a minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-3605/2008
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4004/2008
minister hospodárstva
Schválený
UV-3616/2008
ministerka pôdohospodárstva a minister hospodárstva
Schválený
UV-4265/2008
minister financií, vedúci Úradu vlády SR a splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť
Schválený
UV-4184/2008
minister financií
Schválený
UV-4080/2008
minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3615/2008
podpredseda vlády a minister školstva
Schválený
UV-4216/2008
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Vypustený
UV-4082/2008
predsedníčka Protimonopolného úradu SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4242/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4241/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4013/2008
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Schválený
UV-4237/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-4288/2008
minister financií
Schválený
UV-4287/2008
minister financií
Schválený
UV-4528/2008
minister hospodárstva
Schválený
UV-4529/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-4530/2008
predseda vlády, podpredseda vlády a minister školstva a; minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
Utajené materiály
UV-V-164/2008
minister zahraničných vecí
Vyhradené
Schválený
UV-V-172/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Vyhradené
Schválený
Informatívne materiály
UV-4055/2008
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-4056/2008
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-4125/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Vzatý na vedomie
UV-4130/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-4378/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-4531/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 27.02.2008 html 17,34 kB
html komunike.html Komuniké 27.02.2008 html 13,90 kB

História:
27.02.2008 10:00
02.06.2015 11:40