Program rokovania

Základné údaje
109
schôdze vlády Slovenskej republiky
10.09.2008
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-19645/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19971/2008
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-20218/2008
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19957/2008
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19877/2008
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19875/2008
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-19687/2008
minister zdravotníctva
Schválený
UV-19927/2008
minister financií
Schválený
UV-19900/2008
minister financií
Schválený
UV-19813/2008
podpredseda vlády a minister školstva
Schválený
UV-14631/2008
minister hospodárstva
Schválený
UV-19677/2008
minister zdravotníctva
Schválený
UV-19679/2008
minister zdravotníctva
Schválený
UV-19797/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-20338/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-19709/2008
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-19618/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-19567/2008
predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Schválený
UV-20496/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-19103/2008
minister obrany
Schválený
UV-18576/2008
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20608/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-20627/2008
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-20915/2008
minister hospodárstva
Schválený
UV-20924/2008
minister životného prostredia
Schválený
UV-20921/2008
minister životného prostredia
Rokovanie prerušené
Utajené materiály
UV-D-574/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Vypustený
UV-D-575/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Vypustený
UV-24751/2008
minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-V-580/2008
minister zahraničných vecí
Vyhradené
Schválený
Informatívne materiály
UV-20344/2008
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-20419/2008
predsedníčka Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-20692/2008
vedúci Úradu vlády SR a splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 10.09.2008 html 18,35 kB
html komunike.html Komuniké 10.09.2008 html 16,06 kB

História:
10.09.2008 10:00
13.04.2015 16:03