Program rokovania

Základné údaje
103
schôdze vlády Slovenskej republiky
06.10.2004
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-20016/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený s pripomienkami
UV-20397/2004
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19239/2004
minister životného prostredia
Stiahnutý
UV-19805/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18878/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-19878/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-20011/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-19968/2004
minister vnútra
Schválený
UV-19893/2004
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19604/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-19692/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-19603/2004
minister školstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19929/2004
minister životného prostredia; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-19650/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-20322/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-17945/2004
podpredseda vlády a minister financií
Stiahnutý
UV-17734/2004
podpredseda vlády a minister financií
Odložený
UV-20060/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20142/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-20218/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-20095/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-19988/2004
minister školstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20248/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-20229/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií do schválenia vládou SR
Schválený
UV-V-941/2004
minister obrany a; minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je vyhradený
Schválený
UV-20328/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
Informatívne materiály
UV-19889/2004
minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-19892/2004
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-19940/2004
guvernér Národnej banky Slovenska
Vzatý na vedomie
UV-20042/2004
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-20065/2004
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-20093/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 06.10.2004 html 18,23 kB
html komunike.html Komuniké 06.10.2004 html 16,62 kB

História:
06.10.2004 10:00
16.04.2010 13:37