Program rokovania

Základné údaje
148
schôdze vlády Slovenskej republiky
28.03.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-550/2001
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2190/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vypustený
UV-2189/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vypustený
UV-2105/2001
minister hospodárstva
Vypustený
UV-2118/2001
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-2295/2001
podpredseda vlády I. Mikloš; ministerka financií; guvernér Národnej banky Slovenska
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2181/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Schválený
UV-2182/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Schválený
UV-2184/2001
minister zahraničných vecí; minister obrany
Schválený
UV-2116/2001
minister spravodlivosti; minister vnútra
Schválený
UV-1577/2001
ministerka financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2165/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-1937/2001
minister vnútra; predseda Štatistického úradu SR
Vypustený
UV-2193/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-2072/2001
minister vnútra; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-2103/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-2104/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-2040/2001
minister vnútra
Schválený
UV-2070/2001
minister spravodlivosti
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-2188/2001
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-2273/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-1966/2001
ministerka financií; guvernér Národnej banky Slovenska
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2235/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Schválený
UV-2076/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-2263/2001
predseda vlády
Schválený s pripomienkami
UV-2183/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-2237/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-2302/2001
minister spravodlivosti
Schválený
UV-1958/2001
minister školstva
Schválený
UV-1671/2001
ministerka financií
Schválený s pripomienkami
Informatívne materiály
UV-2087/2001
minister školstva; minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-2106/2001
minister obrany
Vzatý na vedomie
UV-2115/2001
minister obrany
Vzatý na vedomie
UV-2139/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-2170/2001
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 28.03.2001 html 22,12 kB
html komunike.html Komuniké 28.03.2001 html 21,31 kB

História:
28.03.2001 09:00
16.04.2010 13:38