Program rokovania

Základné údaje
173
schôdze vlády Slovenskej republiky
05.09.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-5984/2001
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5983/2001
minister vnútra
Schválený
UV-5982/2001
minister vnútra
Schválený
UV-6090/2001
ministerka financií
Schválený
UV-6089/2001
ministerka financií
Schválený
UV-6088/2001
ministerka financií
Schválený
UV-6064/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-2999/2001
ministerka financií
Nesúhlas
UV-2905/2001
ministerka financií
Nesúhlas
UV-4703/2001
ministerka financií
Nesúhlas
UV-4701/2001
ministerka financií
Nesúhlas
UV-2708/2001
ministerka financií
Nesúhlas
UV-3825/2001
ministerka financií
Nesúhlas
UV-2592/2001
ministerka financií
Nesúhlas
UV-5612/2001
ministerka financií
Nesúhlas
UV-3826/2001
ministerka financií
Nesúhlas
UV-3780/2001
ministerka financií
Nesúhlas
UV-5830/2001
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5829/2001
minister zdravotníctva
Schválený
UV-5722/2001
ministerka financií
Vypustený
UV-5798/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený s pripomienkami
UV-5855/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5794/2001
ministerka financií
Schválený
UV-5713/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vypustený
UV-5847/2001
minister vnútra
Schválený
UV-5836/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Schválený s pripomienkami
UV-4712/2001
minister vnútra
Schválený
UV-4469/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vypustený
UV-5292/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-5694/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-5695/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-5696/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-5977/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-5342/2001
ministerka financií
Schválený
UV-5841/2001
ministerka financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5938/2001
ministerka financií
Schválený
UV-5964/2001
ministerka financií
Schválený
UV-5962/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-5745/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-5826/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-5800/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-5924/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-5923/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-5986/2001
minister vnútra
Schválený
UV-5827/2001
minister vnútra
Schválený
UV-4919/2001
minister školstva
Schválený
UV-5934/2001
minister zahraničných vecí; predseda Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-5939/2001
minister zahraničných vecí; predseda Úradu jadrového dozoru SR
Schválený s pripomienkami
UV-5975/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4345/2001
predseda Rady FDaM
Schválený s pripomienkami
UV-5825/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-1606/2001
minister hospodárstva
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
UV-5843/2001
prezident prezídia Fondu národného majetku SR
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
Schválený
UV-6067/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-5904/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-5995/2001
minister kultúry; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-5922/2001
ministerka financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6091/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-6105/2001
ministerka financií
Schválený
Informatívne materiály
UV-5697/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-5772/2001
predseda Úradu jadrového dozoru SR; minister zahraničných vecí; minister obrany
Vzatý na vedomie
UV-5818/2001
ústredný riaditeľ Slovenského rozhlasu
Vzatý na vedomie
UV-5828/2001
ministerka financií
Vypustený
UV-5907/2001
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 05.09.2001 html 35,98 kB
html komunike.html Komuniké 05.09.2001 html 29,41 kB

História:
05.09.2001 09:00
16.04.2010 13:38