Program rokovania

Základné údaje
167
schôdze vlády Slovenskej republiky
11.07.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-4531/2001
minister pôdohospodárstva
Rokovanie prerušené
UV-4887/2001
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4805/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4900/2001
predseda Štatistického úradu SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4459/2001
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1458/2001
ministerka financií; minister spravodlivosti
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
Schválený
UV-4697/2001
minister hospodárstva; ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4671/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-4827/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-4715/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4826/2001
minister životného prostredia
Vypustený
UV-4813/2001
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4389/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-4720/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1446/2001
minister spravodlivosti
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
UV-4830/2001
minister vnútra
Schválený
UV-4899/2001
minister vnútra
Stiahnutý
UV-4721/2001
minister vnútra; predseda Štatistického úradu SR
Schválený
UV-4768/2001
minister školstva
Schválený
UV-4801/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-3770/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-4833/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-4752/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-4758/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-4716/2001
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-4975/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkou
UV-4915/2001
minister školstva
Schválený
UV-4905/2001
ministerka financií
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Odložený
UV-4923/2001
ministerka financií
Schválený
UV-4832/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-4864/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Rokovanie prerušené
UV-4837/2001
minister vnútra
Schválený
UV-4812/2001
minister kultúry
Schválený
UV-4829/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-4866/2001
Schválený
UV-4924/2001
predseda Najvyššieho súdu SR
Schválený
UV-4835/2001
predseda Štatistického úradu SR
Schválený
UV-4863/2001
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Schválený
UV-4928/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-4955/2001
minister školstva
Schválený
UV-4696/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-4994/2001
minister pôdohospodárstva; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4996/2001
ministerka financií
Schválený
UV-5017/2001
vedúci Úradu vlády SR
Odložený
Informatívne materiály
UV-4819/2001
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-4822/2001
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-4750/2001
guvernér Národnej banky Slovenska
Vzatý na vedomie
UV-4729/2001
predseda Úradu pre finančný trh
Znenie so zapracovanými pripomienkami
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 11.07.2001 html 29,15 kB
html komunike.html Komuniké 11.07.2001 html 26,56 kB

História:
11.07.2001 09:00
16.04.2010 13:38