Program rokovania

Základné údaje
13
schôdze vlády Slovenskej republiky
18.12.2002
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-8396/2002
podpredseda vlády a minister financií
Nesúhlas
UV-8395/2002
podpredseda vlády a minister financií
Súhlas
UV-8425/2002
podpredseda vlády a minister financií
Nesúhlas
UV-8916/2002
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-9139/2002
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-9137/2002
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-9291/2002
minister vnútra
Schválený
UV-9007/2002
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-8997/2002
minister školstva
Schválený
UV-9131/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-9021/2002
minister kultúry
Schválený
UV-9132/2002
predseda Úradu pre štátnu službu
Schválený
UV-8961/2002
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-9334/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-9279/2002
minister zdravotníctva
Schválený
UV-9226/2002
podpredseda vlády a minister financií
Schválený s pripomienkami
UV-8407/2002
podpredseda vlády a minister financií a splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
Vzatý na vedomie
UV-8408/2002
podpredseda vlády a minister financií a splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
Vzatý na vedomie
UV-9284/2002
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-9232/2002
minister obrany
Schválený
UV-9255/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-9322/2002
minister školstva
Schválený
UV-9254/2002
minister školstva
Schválený
UV-9257/2002
minister zdravotníctva
Schválený
UV-9278/2002
minister zdravotníctva
Schválený
UV-9283/2002
minister životného prostredia
Schválený
UV-9280/2002
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-9166/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-9270/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-D-179/2002
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-9326/2002
podpredseda vlády a minister financií
Rokovanie prerušené
UV-9288/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-9321/2002
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-9327/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-9360/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-9352/2002
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-9353/2002
minister životného prostredia
Schválený
UV-9345/2002
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-9357/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený s pripomienkou
UV-9358/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený s pripomienkou
Informatívne materiály
UV-9009/2002
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
Vzatý na vedomie
UV-9033/2002
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-9047/2002
predseda Úradu pre finančný trh
Vzatý na vedomie
UV-9057/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Vzatý na vedomie
UV-9060/2002
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
UV-9061/2002
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-9133/2002
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
Vzatý na vedomie
UV-9138/2002
predseda Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-9203/2002
vedúci Úradu vlády SR; splnomocnenec vlády SR pre zahraničných Slovákov
Vzatý na vedomie
UV-9249/2002
minister obrany
Vzatý na vedomie
UV-9252/2002
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-9277/2002
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-9281/2002
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-9282/2002
minister kultúry
Vzatý na vedomie
UV-9351/2002
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 18.12.2002 html 35,13 kB
html komunike.html Komuniké 18.12.2002 html 28,98 kB

História:
18.12.2002 09:00
16.04.2010 13:37