Program rokovania

Základné údaje
9
schôdze vlády Slovenskej republiky
06.09.2006
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-15167/2006
predseda vlády
Schválený
UV-15214/2006
predseda vlády
Schválený
UV-15216/2006
predseda vlády
Schválený
UV-14931/2006
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený s pripomienkou
UV-14375/2006
minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14377/2006
minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14953/2006
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-14194/2006
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-14195/2006
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-15076/2006
minister životného prostredia
Schválený
UV-15073/2006
minister životného prostredia
Schválený
UV-14867/2006
minister pôdohospodárstva; predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Schválený
UV-15099/2006
minister financií
Schválený
UV-15113/2006
minister financií
Schválený
UV-15200/2006
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-15305/2006
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-15303/2006
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-15302/2006
minister zdravotníctva
Rokovanie prerušené
UV-15101/2006
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Stiahnutý
UV-15326/2006
predseda vlády
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 06.09.2006 html 14,23 kB
html komunike.html Komuniké 06.09.2006 html 12,38 kB

História:
06.09.2006 10:00
04.02.2016 11:19