Program rokovania

Základné údaje
106
schôdze vlády Slovenskej republiky
20.08.2008
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-16973/2008
minister zdravotníctva
Schválený
UV-17194/2008
minister zdravotníctva
Schválený
UV-16574/2008
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-16393/2008
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-16400/2008
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-16401/2008
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-15386/2008
minister kultúry
Schválený
UV-15884/2008
riaditeľ NBÚ
Schválený
UV-17477/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-17859/2008
minister financií
Schválený
UV-17443/2008
minister obrany
Schválený
UV-16368/2008
minister obrany
Schválený
UV-17217/2008
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-18325/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-17141/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-17707/2008
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-18409/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18402/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18412/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18638/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18631/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19070/2008
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-18543/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, minister financií, minister výstavby a regionálneho rozvoja a minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18511/2008
minister financií
Schválený
UV-18539/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-18537/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-18536/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18538/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18661/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-18623/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18617/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18615/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-18683/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18682/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18684/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18521/2008
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18502/2008
minister obrany
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18509/2008
minister kultúry
Schválený
UV-18565/2008
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-18573/2008
minister zdravotníctva
Schválený
UV-18512/2008
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18564/2008
minister životného prostredia
Schválený
UV-18562/2008
minister životného prostredia
Vypustený
UV-18445/2008
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18438/2008
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18434/2008
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18390/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-17991/2008
minister financií a Igor Barát splnomocnenec vlády pre zavedenie eura
Schválený
UV-17120/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-18626/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-18632/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-12363/2008
minister obrany
Vypustený
UV-17429/2008
minister financií
Schválený
UV-18040/2008
podpredseda vlády a minister školstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18046/2008
podpredseda vlády a minister školstva
Schválený
UV-17805/2008
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18758/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18970/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-18795/2008
minister financií a guvernér Národnej banky Slovenska
Schválený
UV-19024/2008
minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19068/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-19069/2008
minister životného prostredia
Schválený
UV-19066/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
Utajené materiály
UV-D-530/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-V-560/2008
podpredseda vlády a minister vnútra a minister obrany
Vyhradené
Schválený
Informatívne materiály
UV-15488/2008
podpredseda vlády a minister školstva
Vzatý na vedomie
UV-15888/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-17139/2008
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-17206/2008
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Vzatý na vedomie
UV-17312/2008
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-17531/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-17873/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
UV-18427/2008
predsedníčka Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-18636/2008
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-18696/2008
minister pôdohospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-18832/2008
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 20.08.2008 html 38,77 kB
html komunike.html Komuniké 20.08.2008 html 30,47 kB

História:
20.08.2008 10:00
20.04.2015 09:24