Program rokovania

Základné údaje
14
schôdze vlády Slovenskej republiky
08.01.2003
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-9470/2002
minister životného prostredia
Schválený s pripomienkami
UV-9369/2002
podpredseda vlády a minister financií ; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-9437/2002
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený s pripomienkami
UV-9435/2002
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený s pripomienkami
UV-9436/2002
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený s pripomienkami
UV-9438/2002
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený s pripomienkou
UV-9447/2002
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vypustený
UV-9504/2002
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-9498/2002
minister školstva
Schválený
UV-9496/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-9419/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-9505/2002
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-9267/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-9422/2002
minister vnútra
Vypustený
UV-9514/2002
minister vnútra
Schválený
UV-19/2003
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-8711/2002
minister kultúry
Schválený
UV-D-182/2002
minister obrany
Schválený
UV-9306/2002
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-9313/2002
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-81/2003
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
Schválený
UV-9292/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
Informatívne materiály
UV-9359/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
Vypustený
UV-9373/2002
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
Vzatý na vedomie
UV-9380/2002
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-9421/2002
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
Vzatý na vedomie
UV-9442/2002
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
UV-9445/2002
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
UV-9446/2002
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
UV-9474/2002
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-9475/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 08.01.2003 html 20,01 kB
html komunike.html Komuniké 08.01.2003 html 15,67 kB

História:
08.01.2003 09:00
16.04.2010 13:37