Program rokovania

Základné údaje
100
schôdze vlády Slovenskej republiky
11.06.2008
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-11644/2008
podpredseda vlády a minister školstva a podpredseda vlády a minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-11820/2008
ministerka pôdohospodárstva
Schválený
UV-12303/2008
ministerka pôdohospodárstva
Schválený
UV-11202/2008
minister obrany
Schválený
UV-12324/2008
minister obrany
Schválený
UV-11956/2008
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-12019/2008
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-12190/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-12205/2008
minister životného prostredia
Schválený
UV-12454/2008
minister hospodárstva
Schválený
UV-12418/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-12411/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-12471/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-12542/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-12599/2008
minister financií
Schválený
UV-12727/2008
minister životného prostredia
Schválený
UV-12786/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-12848/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-12891/2008
minister financií
Schválený
UV-12892/2008
minister zdravotníctva
Schválený
Utajené materiály
UV-D-439/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
UV-D-428/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
UV-D-440/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Informatívne materiály
UV-12077/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Vypustený
UV-12209/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny - predseda Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog
Vzatý na vedomie
UV-12320/2008
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
UV-12323/2008
minister obrany
Stiahnutý
UV-12493/2008
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 11.06.2008 html 15,01 kB
html komunike.html Komuniké 11.06.2008 html 13,84 kB

História:
11.06.2008 10:00
22.04.2015 11:24