Program rokovania

Základné údaje
86
schôdze vlády Slovenskej republiky
05.03.2008
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-1032/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Vláda nerozhodla
UV-4572/2008
podpredseda vlády a minister školstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3323/2008
minister výstavby a regionálneho rozvoja a podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Neschválený
UV-4302/2008
minister financií
Schválený
UV-4535/2008
minister financií
Schválený
UV-4728/2008
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4726/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4723/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4764/2008
minister hospodárstva a minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4605/2008
minister obrany
Schválený
UV-4825/2008
minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4887/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
Informatívne materiály
UV-4320/2008
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-4579/2008
podpredseda vlády a minister školstva
Vzatý na vedomie
UV-4587/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-4588/2008
ministerka pôdohospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-4670/2008
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Vzatý na vedomie
UV-4902/2008
predsedníčka Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 05.03.2008 html 11,38 kB
html komunike.html Komuniké 05.03.2008 html 10,55 kB

História:
05.03.2008 10:00
01.06.2015 16:02