Program rokovania

Základné údaje
104
schôdze vlády Slovenskej republiky
13.10.2004
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-20768/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený s pripomienkami
UV-V-936/2004
minister obrany
Nesprístupňovaný - Materiál je vyhradený
Schválený
UV-18097/2004
minister vnútra
Súhlas
UV-20370/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený s pripomienkami
UV-20407/2004
minister vnútra
Schválený
UV-20041/2004
minister pôdohospodárstva
Vypustený
UV-20045/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Rokovanie prerušené
UV-20408/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-20376/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-20411/2004
minister vnútra
Schválený
UV-15122/2004
predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Schválený
UV-20761/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-20584/2004
minister školstva
Schválený s pripomienkami
UV-20529/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-20452/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-20739/2004
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-D-896/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-969/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-967/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-964/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-966/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-968/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-965/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-20375/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-D-984/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-19774/2004
minister kultúry
Schválený
UV-20543/2004
predseda Úradu pre štátnu službu
Rokovanie prerušené
UV-19921/2004
prezident prezídia Fondu národného majetku SR
Schválený
UV-19924/2004
prezident prezídia Fondu národného majetku SR
Schválený
UV-D-895/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
Informatívne materiály
UV-20414/2004
minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-20762/2004
minister zahraničných vecí; podpredseda vlády a minister hospodárstva; minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20766/2004
minister pôdohospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 13.10.2004 html 17,07 kB
html komunike.html Komuniké 13.10.2004 html 15,33 kB

História:
13.10.2004 10:00
16.04.2010 13:37