Program rokovania

Základné údaje
111
schôdze vlády Slovenskej republiky
17.09.2008
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-18278/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Schválený
UV-21016/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny; a predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Schválený
UV-21021/2008
minister financií
Schválený
UV-11861/2008
minister zdravotníctva
Schválený
UV-20781/2008
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Schválený
UV-20486/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-12336/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Súhlas
UV-21223/2008
minister zdravotníctva
Schválený
UV-21224/2008
minister zdravotníctva
Vypustený
UV-18034/2008
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19893/2008
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-21134/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-21239/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-21406/2008
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-21417/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
Informatívne materiály
UV-20577/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Vzatý na vedomie
UV-20615/2008
predseda Rady banky a generálny riaditeľ EXIMBANKY SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 17.09.2008 html 9,32 kB
html komunike.html Komuniké 17.09.2008 html 8,76 kB

História:
17.09.2008 10:00
13.04.2015 11:18