Program rokovania

Základné údaje
88
schôdze vlády Slovenskej republiky
02.06.2004
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-9386/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-11951/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-12279/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-11268/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií
Schválený s pripomienkou
UV-11271/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Rokovanie prerušené
UV-12350/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-12374/2004
minister obrany
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-12343/2004
minister kultúry; minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-12376/2004
minister kultúry
Schválený
UV-12765/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-10162/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Nesúhlas
UV-10167/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Súhlas
UV-10152/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Súhlas
UV-9509/2004
podpredseda vlády a minister financií
Súhlas
UV-12414/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený s pripomienkami
UV-12448/2004
predseda Úradu pre štátnu službu
Schválený
UV-12543/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-12542/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-12416/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-12546/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-12378/2004
minister vnútra
Schválený
UV-12511/2004
minister vnútra
Schválený
UV-12330/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-12447/2004
minister pôdohospodárstva; minister životného prostredia
Schválený
UV-12637/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-12641/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-11985/2004
minister zdravotníctva
Schválený
UV-12715/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-12698/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-V-597/2004
minister vnútra
Nesprístupňovaný - Materiál je vyhradený
Schválený
UV-V-598/2004
podpredseda vlády a minister financií
Nesprístupňovaný - Materiál je vyhradený
Schválený
UV-12688/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-12729/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený s pripomienkami
UV-12716/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-12726/2004
minister školstva
Schválený
UV-12749/2004
minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-12822/2004
vedúci Úradu vlády SR
Schválený s pripomienkami
Informatívne materiály
UV-12468/2004
predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Vzatý na vedomie
UV-12519/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
UV-12708/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 02.06.2004 html 26,43 kB
html komunike.html Komuniké 02.06.2004 html 19,07 kB

História:
02.06.2004 10:00
16.04.2010 13:37