Program rokovania

Základné údaje
102
schôdze vlády Slovenskej republiky
25.06.2008
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-13174/2008
predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR
Schválený
UV-13313/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-13412/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Vypustený
UV-13318/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-13319/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-13378/2008
ministerka pôdohospodárstva
Vypustený
UV-13376/2008
ministerka pôdohospodárstva
Schválený
UV-13539/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Stiahnutý
UV-13541/2008
ministerka pôdohospodárstva
Schválený
UV-13655/2008
ministerka pôdohospodárstva
Schválený
UV-13595/2008
minister zdravotníctva
Schválený
UV-13545/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-14007/2008
podpredseda vlády a minister školstva
Schválený
UV-13648/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-13716/2008
predseda vlády
Nesúhlas
Utajené materiály
UV-V-472/2008
minister zahraničných vecí a podpredseda vlády a minister vnútra
Vyhradené
Schválený
Informatívne materiály
UV-13424/2008
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-13538/2008
predsedníčka Protimonopolného úradu SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 25.06.2008 html 10,20 kB
html komunike.html Komuniké 25.06.2008 html 10,39 kB

História:
25.06.2008 10:00
20.04.2015 14:18