Program rokovania

Základné údaje
105
schôdze vlády Slovenskej republiky
20.10.2004
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-20652/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený s pripomienkami
UV-20735/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-20963/2004
minister obrany
Schválený
UV-20041/2004
minister pôdohospodárstva
Vypustený
UV-21297/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-19950/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti; podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-21158/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-20298/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-21159/2004
minister zahraničných vecí; podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Vypustený
UV-21067/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-21311/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-21349/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
Informatívne materiály
UV-20795/2004
podpredseda vlády a minister financií ; minister pôdohospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-21039/2004
minister obrany
Vzatý na vedomie
UV-21101/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-21123/2004
minister kultúry
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 20.10.2004 html 9,74 kB
html komunike.html Komuniké 20.10.2004 html 9,73 kB

História:
20.10.2004 10:00
16.04.2010 13:37