Program rokovania

Základné údaje
142
schôdze vlády Slovenskej republiky
21.02.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-550/2001
minister hospodárstva
Odložený
UV-1124/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený s pripomienkami
UV-473/2001
minister školstva
Vypustený
UV-480/2001
minister vnútra
Neschválený
UV-481/2001
minister spravodlivosti
Neschválený
UV-582/2001
minister kultúry
Neschválený
UV-931/2001
minister spravodlivosti
Schválený s pripomienkami
UV-1220/2001
ministerka financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1239/2001
ministerka financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1259/2001
minister vnútra
Vypustený
UV-975/2001
minister hospodárstva
Vypustený
UV-1042/2001
minister spravodlivosti
Vypustený
UV-1317/2001
ministerka financií
Schválený
UV-448/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-1302/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Schválený
UV-3300/2000
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1241/2001
ministerka financií
Schválený
UV-1212/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku, prezident prezídia Fondu národného majetku SR
Schválený
UV-1138/2001
minister zdravotníctva
Vrátený na dopracovanie
UV-1140/2001
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1282/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-1211/2001
minister životného prostredia
Schválený s pripomienkami
UV-273/2001
ministerka financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1132/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-1307/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-1226/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-1057/2001
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1416/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-1358/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Schválený
UV-1361/2001
ministerka financií
Schválený
UV-1433/2001
minister vnútra; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-1354/2001
minister obrany
Schválený
UV-1439/2001
minister školstva
Schválený
UV-1390/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Znenie so zapracovanými pripomienkami
Informatívne materiály
UV-1130/2001
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 21.02.2001 html 18,17 kB
html komunike.html Komuniké 21.02.2001 html 23,27 kB

História:
21.02.2001 09:00
16.04.2010 13:38