Program rokovania

Základné údaje
110
schôdze vlády Slovenskej republiky
24.11.2004
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-20439/2004
predseda Úradu pre štátnu službu
Nesúhlas
UV-23102/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-23111/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-23108/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-22967/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený s pripomienkou
UV-23121/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-23173/2004
minister zdravotníctva
Schválený
UV-22980/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-22443/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny; minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-23163/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-23098/2004
guvernér Národnej banky Slovenska
Schválený
UV-23468/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-21562/2004
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-23176/2004
podpredseda vlády a minister financií
Vypustený
UV-23211/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-22847/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-23240/2004
minister vnútra
Schválený
UV-23388/2004
minister vnútra
Schválený
UV-23317/2004
minister obrany
Schválený
UV-23353/2004
minister zdravotníctva
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií
Schválený
UV-23510/2004
minister zdravotníctva
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií
Schválený
UV-23512/2004
minister zdravotníctva
Schválený
UV-23109/2004
predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR
Schválený
UV-23470/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-23191/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Rokovanie prerušené
UV-23507/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-22875/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva; minister kultúry
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19313/2004
riaditeľ NBÚ
Odložený
UV-22339/2004
riaditeľ NBÚ
Odložený
UV-20437/2004
riaditeľ NBÚ
Odložený
UV-13666/2004
riaditeľ NBÚ
Odložený
UV-18719/2004
riaditeľ NBÚ
Odložený
UV-23577/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-23573/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-23520/2004
podpredseda vlády a minister financií ; minister zdravotníctva
Schválený
UV-23576/2004
minister vnútra
Schválený
Informatívne materiály
UV-23116/2004
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-22974/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-23140/2004
predseda Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-23174/2004
minister zdravotníctva
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií
Vzatý na vedomie
UV-23189/2004
predseda Rady Úradu pre finančný trh; podpredseda Rady Úradu pre finančný trh pre dohľad nad poisťovníctvom
Vzatý na vedomie
UV-23096/2004
predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Vzatý na vedomie
UV-23268/2004
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-23329/2004
minister pôdohospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-23572/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 24.11.2004 html 24,45 kB
html komunike.html Komuniké 24.11.2004 html 18,59 kB

História:
24.11.2004 10:00
09.02.2016 09:38