Program rokovania

Základné údaje
159
schôdze vlády Slovenskej republiky
11.01.2006
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-22388/2005
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Schválený s pripomienkami
UV-22038/2005
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-22405/2005
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-22406/2005
minister vnútra
Vypustený
UV-22258/2005
minister vnútra
Schválený
UV-22095/2005
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-22142/2005
minister školstva
Schválený
UV-21910/2005
minister školstva; ministerka práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-22186/2005
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-20026/2005
minister výstavby a regionálneho rozvoja; ministerka práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-22134/2005
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-21824/2005
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-21825/2005
minister školstva
Schválený
UV-113/2006
minister zdravotníctva
Schválený
UV-22263/2005
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-21330/2005
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Schválený
UV-388/2006
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-270/2006
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-443/2006
minister zdravotníctva
Rokovanie prerušené
UV-339/2006
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-278/2006
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-280/2006
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-279/2006
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-236/2006
minister vnútra
Schválený
UV-21674/2005
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-21675/2005
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-239/2006
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vypustený
UV-241/2006
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-21743/2005
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-20074/2005
minister životného prostredia
Schválený
UV-245/2006
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-22259/2005
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
Utajené materiály
UV-V-1043/2005
minister zahraničných vecí
Vyhradené
Schválený
UV-V-1032/2005
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Vyhradené
Schválený s pripomienkou
Informatívne materiály
UV-22204/2005
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-22267/2005
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-22277/2005
podpredseda vlády a minister financií ; splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a vedúci delegácie vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-22278/2005
podpredseda vlády a minister financií ; splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a vedúci delegácie vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-22389/2005
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-22407/2005
minister vnútra; podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny; minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-22414/2005
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-22404/2005
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 11.01.2006 html 25,90 kB
html komunike.html Komuniké 11.01.2006 html 19,40 kB

História:
11.01.2006 10:00
03.02.2016 15:34