Program rokovania

Základné údaje
112
schôdze vlády Slovenskej republiky
08.12.2004
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-24425/2004
predseda vlády
Schválený
UV-23843/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-24053/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-24619/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny; podpredseda vlády a minister financií ; minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený s pripomienkou
UV-23616/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
Schválený s pripomienkou
UV-23634/2004
minister obrany
Schválený
UV-24178/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vypustený
UV-24071/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-23968/2004
riaditeľ NBÚ
Vypustený
UV-24628/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-24232/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-24229/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-24458/2004
podpredseda vlády a minister financií
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-24366/2004
minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-24238/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-24291/2004
minister zdravotníctva
Schválený
UV-24294/2004
minister zdravotníctva
Schválený
UV-24439/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-24426/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-24427/2004
minister vnútra
Schválený
UV-24428/2004
minister vnútra
Schválený s pripomienkami
UV-24120/2004
minister obrany
Schválený
UV-24461/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-23908/2004
minister zahraničných vecí; podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Vypustený
UV-24530/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-24553/2004
minister školstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-24566/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií
Schválený
UV-24582/2004
minister životného prostredia
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií
Schválený
UV-24554/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-24642/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený s pripomienkami
UV-24650/2004
minister školstva
Schválený s pripomienkami
Informatívne materiály
UV-24664/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií
Vzatý na vedomie
UV-24666/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií
Vzatý na vedomie
UV-24057/2004
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-24058/2004
minister školstva
Vzatý na vedomie
UV-24227/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
UV-24288/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-24296/2004
predseda vlády
Vzatý na vedomie
UV-24590/2004
minister školstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 08.12.2004 html 24,13 kB
html komunike.html Komuniké 08.12.2004 html 18,48 kB

História:
08.12.2004 10:00
16.04.2010 13:37