Program rokovania

Základné údaje
97
schôdze vlády Slovenskej republiky
21.05.2008
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-10386/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-10208/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-9706/2008
minister životného prostredia
Rokovanie prerušené
UV-10515/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-8215/2008
minister zdravotníctva
Schválený
UV-10505/2008
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-10729/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a minister zahraničných vecí
Schválený
UV-10727/2008
minister hospodárstva
Schválený
UV-10711/2008
minister hospodárstva
Schválený
UV-10658/2008
minister hospodárstva
Schválený
UV-10702/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-9680/2008
minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-10575/2008
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-10723/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-10720/2008
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-11011/2008
ministerka pôdohospodárstva
Schválený
UV-11012/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-10840/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-10862/2008
minister financií
Schválený
UV-11014/2008
minister obrany
Schválený
Informatívne materiály
UV-10268/2008
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-10562/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Vzatý na vedomie
UV-10721/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Vzatý na vedomie
UV-10722/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 21.05.2008 html 14,25 kB
html komunike.html Komuniké 21.05.2008 html 13,16 kB

História:
21.05.2008 10:00
04.05.2015 11:40