Program rokovania

Základné údaje
185
schôdze vlády Slovenskej republiky
13.01.2010
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-237/2010
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-39817/2009
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Rokovanie prerušené
UV-39928/2009
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Rokovanie prerušené
UV-39809/2009
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-39485/2009
minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-247/2010
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-40021/2009
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-39255/2009
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-38723/2009
minister zdravotníctva
Schválený
UV-38716/2009
minister zdravotníctva
Schválený
UV-38960/2009
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-39225/2009
minister životného prostredia
Vypustený
UV-39270/2009
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-38544/2009
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-38772/2009
predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-39185/2009
vedúci Úradu vlády SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-39563/2009
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-38999/2009
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-38997/2009
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-38658/2009
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-38660/2009
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-38663/2009
minister hospodárstva
Schválený
UV-38911/2009
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Schválený
UV-38842/2009
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-38508/2009
minister hospodárstva a minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-38712/2009
minister zdravotníctva
Schválený
UV-322/2010
vedúci Úradu vlády SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-38736/2009
minister kultúry
Schválený
UV-923/2010
predseda vlády
Schválený
UV-925/2010
predseda vlády
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-572/2010
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Vypustený
UV-789/2010
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Stiahnutý
UV-1002/2010
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-919/2010
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-922/2010
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-446/2010
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Schválený
UV-526/2010
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-838/2010
minister hospodárstva
Schválený
UV-522/2010
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-39254/2009
minister hospodárstva
Rokovanie prerušené
UV-1087/2010
predseda vlády
Schválený
UV-972/2010
predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
Schválený
Utajené materiály
UV-D-15/2010
podpredseda vlády a minister vnútra a minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
Informatívne materiály
UV-38262/2009
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Vzatý na vedomie
UV-38398/2009
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-38608/2009
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-39034/2009
minister financií
Vzatý na vedomie
UV-39196/2009
podpredseda vlády a minister školstva
Vzatý na vedomie
UV-38427/2009
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-38431/2009
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-39230/2009
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-39714/2009
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-39715/2009
minister financií
Odložený
UV-39841/2009
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 13.01.2010 html 27,54 kB
html komunike.html Komuniké 13.01.2010 html 21,88 kB

História:
13.01.2010 10:00
03.03.2015 14:47