Program rokovania

Základné údaje
87
schôdze vlády Slovenskej republiky
12.03.2008
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-5004/2008
ministerka pôdohospodárstva
Schválený
UV-5005/2008
ministerka pôdohospodárstva
Schválený
UV-24751/2007
minister kultúry
Schválený
UV-5099/2008
minister zdravotníctva
Rokovanie prerušené
UV-5124/2008
minister obrany
Schválený
UV-5123/2008
minister obrany
Schválený
UV-5136/2008
podpredseda vlády a minister vnútra a štátny tajomník Ministerstva vnútra SR a splnomocnenec vlády SR pre zabezpečenie vstupu SR do schengenského priestoru
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4833/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-5000/2008
minister životného prostredia a minister zahraničných vecí
Schválený
UV-5081/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-5213/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-5208/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-5590/2008
podpredseda vlády a minister školstva
Schválený
Utajené materiály
UV-D-199/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-D-200/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-V-213/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Vyhradené
Schválený
Informatívne materiály
UV-4795/2008
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-4954/2008
minister financií
Vypustený
UV-5012/2008
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-5080/2008
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 12.03.2008 html 11,73 kB
html komunike.html Komuniké 12.03.2008 html 19,46 kB

História:
12.03.2008 10:00
01.06.2015 10:32