Program rokovania

Základné údaje
101
schôdze vlády Slovenskej republiky
18.06.2008
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-5678/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Súhlas
UV-9452/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Súhlas
UV-9457/2008
minister hospodárstva
Súhlas
UV-9445/2008
minister hospodárstva
Súhlas
UV-9440/2008
minister kultúry
Súhlas
UV-9432/2008
ministerka pôdohospodárstva
Súhlas
UV-12672/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-12849/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-12909/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-12948/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
Schválený
UV-13042/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-12367/2008
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-13020/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-12962/2008
predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka VZP
Schválený
UV-11858/2008
minister zahraničných vecí, minister hospodárstva a minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-13141/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-13133/2008
minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-13210/2008
minister obrany a podpredseda vlády a minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-13394/2008
minister financií
Schválený
UV-13235/2008
minister financií
Schválený
UV-13392/2008
predseda vlády
Schválený
Informatívne materiály
UV-12661/2008
podpredseda vlády a minister školstva
Vzatý na vedomie
UV-12735/2008
minister kultúry
Vzatý na vedomie
UV-12821/2008
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-12941/2008
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
UV-12956/2008
predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka VZP
Vzatý na vedomie
UV-12959/2008
predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka VZP
Vzatý na vedomie
UV-13105/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Vzatý na vedomie
UV-13400/2008
predsedníčka Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 18.06.2008 html 16,18 kB
html komunike.html Komuniké 18.06.2008 html 13,70 kB

História:
18.06.2008 10:00
21.04.2015 13:04