Program rokovania

Základné údaje
169
schôdze vlády Slovenskej republiky
15.08.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-5500/2001
minister vnútra
Vypustený
UV-5186/2001
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5409/2001
ministerka financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5408/2001
ministerka financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5402/2001
predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5076/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-5507/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený s pripomienkami
UV-5273/2001
minister školstva
Schválený
UV-5185/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-5125/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-5508/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vrátený na dopracovanie
UV-4709/2001
minister hospodárstva
Vypustený
UV-4834/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-5313/2001
minister spravodlivosti
Schválený
UV-5165/2001
ministerka financií
Schválený
UV-5161/2001
minister pôdohospodárstva; minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-5154/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny; minister obrany; minister vnútra; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-5267/2001
minister vnútra
Schválený
UV-5152/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-5097/2001
ministerka financií; minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5241/2001
ministerka financií
Schválený
UV-5117/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-5401/2001
minister vnútra
Schválený
UV-5535/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-5551/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-5520/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-5236/2001
minister vnútra
Schválený
UV-5182/2001
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-5142/2001
minister zdravotníctva
Vypustený
UV-5160/2001
minister vnútra
Schválený
UV-5330/2001
minister obrany
Schválený
UV-5153/2001
minister kultúry
Schválený
UV-5357/2001
minister zdravotníctva
Schválený
UV-5456/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-5525/2001
minister obrany
Schválený
UV-4581/2001
ministerka financií
Schválený
UV-5138/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-1497/2001
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5526/2001
minister obrany; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-1510/2001
minister obrany; minister vnútra; minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
UV-4803/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-5418/2001
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-5634/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-5584/2001
minister kultúry
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5599/2001
minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5294/2001
ministerka financií
Vypustený
UV-5281/2001
ministerka financií
Vypustený
UV-4072/2001
minister školstva
Schválený
UV-4831/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-5620/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Vypustený
UV-5619/2001
minister spravodlivosti
Rokovanie prerušené
UV-5609/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Schválený
UV-5269/2001
ministerka financií
Schválený s pripomienkami
UV-5618/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
Informatívne materiály
UV-5135/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-5159/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Vzatý na vedomie
UV-5178/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Vzatý na vedomie
UV-5187/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-5206/2001
ministerka financií
Odložený
UV-5250/2001
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-5271/2001
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-1531/2001
minister vnútra
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Vzatý na vedomie
UV-5356/2001
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-5370/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-5406/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
UV-5424/2001
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-5425/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Vzatý na vedomie
UV-5444/2001
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
Vzatý na vedomie
UV-5457/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-5552/2001
ministerka financií; minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 15.08.2001 html 40,70 kB
html komunike.html Komuniké 15.08.2001 html 38,06 kB

História:
15.08.2001 09:00
02.07.2010 11:49