Program rokovania

Základné údaje
92
schôdze vlády Slovenskej republiky
16.04.2008
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-7772/2008
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-7562/2008
minister hospodárstva
Schválený
UV-7861/2008
ministerka pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7863/2008
ministerka pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7855/2008
ministerka pôdohospodárstva
Schválený
UV-7852/2008
ministerka pôdohospodárstva
Schválený
UV-7847/2008
ministerka pôdohospodárstva
Schválený
UV-7871/2008
ministerka pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7873/2008
ministerka pôdohospodárstva
Schválený
UV-7875/2008
ministerka pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7815/2008
minister financií a splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7808/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-7840/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7305/2008
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-8013/2008
minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-8055/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-8102/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-8321/2008
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Stiahnutý
UV-8012/2008
podpredseda vlády a minister školstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
Utajené materiály
UV-V-228/2008
minister hospodárstva; minister obrany
Vyhradené
Schválený
UV-V-230/2008
minister hospodárstva
Vyhradené
Schválený
UV-D-294/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
htm Záznam 16.04.2008 htm 25,63 kB
htm komunike92 Komuniké 16.04.2008 htm 23,74 kB

História:
16.04.2008 10:00
05.05.2015 14:45