Program rokovania

Základné údaje
156
schôdze vlády Slovenskej republiky
09.05.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-3161/2001
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3193/2001
minister vnútra
Schválený s pripomienkami
UV-3068/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Vypustený
UV-3139/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Vrátený na dopracovanie
UV-3214/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3104/2001
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3092/2001
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3097/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-3134/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vypustený
UV-2734/2001
minister školstva
Vypustený
UV-3047/2001
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3153/2001
minister hospodárstva; predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-2758/2001
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Vypustený
UV-1729/2001
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-3052/2001
ministerka financií
Rokovanie prerušené
UV-3135/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-3058/2001
minister zdravotníctva; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-3219/2001
ministerka financií; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-3165/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-3198/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-2766/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-3074/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-3194/2001
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-821/2001
minister hospodárstva
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Odložený
UV-970/2001
ministerka financií
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Odložený
UV-733/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
UV-23/2001
riaditeľ Slovenskej informačnej služby
Nesprístupňovaný - Materiál je prísne tajný
Schválený
UV-3242/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-3239/2001
predseda vlády
Schválený
UV-3240/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Schválený s pripomienkami
UV-3241/2001
minister zdravotníctva
Vypustený
UV-3230/2001
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3254/2001
minister školstva
Schválený
UV-981/2001
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
UV-3282/2001
predseda vlády
Schválený
UV-3297/2001
podpredseda vlády I. Mikloš; ministerka financií; guvernér Národnej banky Slovenska
Schválený
UV-3298/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Schválený
Informatívne materiály
UV-3087/2001
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-3088/2001
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-3103/2001
guvernér Národnej banky Slovenska
Vzatý na vedomie
UV-3169/2001
podpredseda vlády P. Hamžík; minister pôdohospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 09.05.2001 html 27,08 kB
html komunike.html Komuniké 09.05.2001 html 24,49 kB

História:
09.05.2001 09:00
16.04.2010 13:38