Program rokovania

Základné údaje
1
schôdze vlády Slovenskej republiky
09.07.2010
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-27753/2010
predsedníčka vlády
Schválený
UV-27870/2010
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-27754/2010
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-27755/2010
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-27756/2010
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-27757/2010
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-27762/2010
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-27883/2010
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-27761/2010
ministerka spravodlivosti
Schválený
UV-27859/2010
ministerka spravodlivosti
Schválený
UV-27760/2010
minister hospodárstva a výstavby
Schválený
UV-27861/2010
minister hospodárstva a výstavby
Schválený
UV-27759/2010
minister kultúry a cestovného ruchu
Schválený
UV-27780/2010
minister kultúry a cestovného ruchu
Schválený
UV-27758/2010
podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-27804/2010
podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-27763/2010
1. podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-27957/2010
1. podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-27764/2010
minister zdravotníctva
Schválený
minister zdravotníctva
Stiahnutý
UV-27765/2010
minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-27857/2010
minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-27770/2010
minister obrany
Schválený
UV-27858/2010
minister obrany
Schválený
minister vnútra
Stiahnutý
UV-27867/2010
predsedníčka vlády
Schválený
UV-27868/2010
predsedníčka vlády
Schválený
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 09.07.2010 doc 84,00 kB

História:
09.07.2010 10:00
26.02.2015 09:14