Program rokovania

Základné údaje
11
schôdze vlády Slovenskej republiky
02.09.2010
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-29732/2010
1. podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-32117/2010
predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-33207/2010
minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-33136/2010
minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-33532/2010
minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-31435/2010
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-33312/2010
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-32585/2010
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-27032/2010
predsedníčka predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
Vypustený
Utajené materiály
UV-V-697/2010
minister obrany
Vyhradené
Schválený
Informatívne materiály
UV-31083/2010
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-31085/2010
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-31537/2010
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-31643/2010
podpredseda vlády a minister financií ; guvernér Národnej banky SR
Vzatý na vedomie
UV-31668/2010
minister hospodárstva a výstavby
Vzatý na vedomie
UV-31673/2010
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-32024/2010
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-32327/2010
minister hospodárstva a výstavby
Vzatý na vedomie
UV-32761/2010
predsedníčka Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-32808/2010
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-32818/2010
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-32842/2010
minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-33119/2010
1. podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
UV-29960/2010
guvernér Národnej banky Slovenska
Vzatý na vedomie
UV-33333/2010
guvernér Národnej banky Slovenska
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 02.09.2010 doc 75,50 kB

História:
02.09.2010 10:00
25.02.2015 15:25