Program rokovania

Základné údaje
100
schôdze vlády Slovenskej republiky
14.09.2004
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-17491/2004
podpredseda vlády a minister financií
Vypustený
UV-17479/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vypustený
UV-18108/2004
minister zdravotníctva
Vypustený
UV-18487/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-18488/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený s pripomienkami
UV-18718/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-18468/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18408/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18494/2004
minister vnútra
Schválený
UV-18495/2004
minister vnútra
Schválený
UV-18681/2004
minister obrany
Schválený
UV-18633/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-18965/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-18878/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Vypustený
UV-18964/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-18969/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-18971/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-18966/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva; minister zahraničných vecí; predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-18967/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený
Informatívne materiály
UV-18730/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Súhlas
UV-18818/2004
Guvernér a predseda Rady banky EXIMBANKY SR
Vzatý na vedomie
UV-18827/2004
predseda Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-18931/2004
minister kultúry
Vzatý na vedomie
UV-18985/2004
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 14.09.2004 html 16,30 kB
html komunike.html Komuniké 14.09.2004 html 13,69 kB

História:
14.09.2004 10:00
16.04.2010 13:37