Program rokovania

Základné údaje
per_rollam
schôdze vlády Slovenskej republiky
23.02.2011
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-5077/2011
ministerka spravodlivosti
Schválený
História:
23.02.2011 00:00
20.02.2013 08:32