Program rokovania

Základné údaje
35
schôdze vlády Slovenskej republiky
02.03.2011
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-1538/2011
ministerka spravodlivosti
Súhlas
UV-1533/2011
podpredseda vlády a minister financií
Súhlas
UV-1552/2011
podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Súhlas
UV-4902/2011
ministerka spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4962/2011
ministerka spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4283/2011
minister kultúry
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4650/2011
predsedníčka vlády
Schválený
UV-4242/2011
predsedníčka vlády
Schválený
UV-4142/2011
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-4592/2011
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-4913/2011
minister obrany
Schválený
UV-4785/2011
minister zdravotníctva
Schválený
UV-4825/2011
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-4527/2011
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Schválený
UV-4786/2011
podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
Schválený
UV-5212/2011
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-5573/2011
predsedníčka vlády
Schválený
UV-5163/2011
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-5392/2011
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5395/2011
minister hospodárstva
Stiahnutý
UV-5416/2011
ministerka spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2862/2011
ministerka spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5196/2011
podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-5139/2011
podpredseda vlády a minister financií
Vypustený
UV-5160/2011
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5155/2011
predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Odložený
UV-5117/2011
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Schválený
UV-4995/2011
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-4994/2011
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5074/2011
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ; minister obrany
Schválený
UV-5072/2011
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-5076/2011
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-5075/2011
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-5422/2011
podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5462/2011
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5463/2011
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5213/2011
minister hospodárstva
Schválený
UV-4827/2011
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Rokovanie prerušené
UV-5492/2011
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Vypustený
UV-5414/2011
minister vnútra a predseda Rady vlády pre prevenciu kriminality
Schválený
UV-5420/2011
ministerka spravodlivosti a predsedníčka Legislatívnej rady vlády SR
Schválený
UV-5465/2011
minister zahraničných vecí
Vypustený
UV-5067/2011
minister zahraničných vecí
Vypustený
UV-5224/2011
minister zahraničných vecí
Stiahnutý
UV-5219/2011
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-5709/2011
podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5587/2011
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-5655/2011
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený s pripomienkami
Informatívne materiály
UV-5192/2011
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Vypustený
UV-4644/2011
podpredseda vlády a minister financií ; guvernér Národnej banky Slovenska
Vzatý na vedomie
UV-5068/2011
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-4286/2011
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-5078/2011
predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR
Vypustený
UV-5070/2011
predsedníčka Protimonopolného úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-5071/2011
predsedníčka Protimonopolného úradu SR
Vypustený
UV-5387/2011
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-5430/2011
minister životného prostredia
Vypustený
UV-5478/2011
minister vnútra
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 02.03.2011 doc 156,50 kB

História:
02.03.2011 10:00
23.02.2015 13:05