Program rokovania

Základné údaje
86
schôdze vlády Slovenskej republiky
19.05.2004
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-7717/2004
minister vnútra
Nesúhlas
UV-10157/2004
minister zahraničných vecí
Vláda nerozhodla
UV-10822/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-10869/2004
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-10973/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-9386/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vypustený
UV-11184/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-11316/2004
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Schválený s pripomienkami
UV-10803/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-11303/2004
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-10998/2004
predseda Úradu pre štátnu službu
Schválený
UV-10970/2004
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-10961/2004
minister obrany
Schválený
UV-10964/2004
minister obrany
Schválený
UV-10494/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-11193/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený s pripomienkou
UV-11005/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-11176/2004
minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-D-526/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-527/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-534/2004
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-11333/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-10052/2004
minister vnútra; minister školstva
Schválený
UV-10637/2004
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-10645/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-10320/2004
prezident prezídia Fondu národného majetku SR
Schválený
UV-10314/2004
prezident prezídia Fondu národného majetku SR
Schválený
UV-11691/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-11496/2004
minister životného prostredia
Schválený
UV-11558/2004
predseda Úradu na ochranu osobných údajov
Schválený
UV-11667/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vypustený
UV-11668/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vypustený
UV-11782/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny; podpredseda vlády a minister hospodárstva
Rokovanie prerušené
UV-11543/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-11780/2004
minister zdravotníctva; podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
Informatívne materiály
UV-V-519/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je vyhradený
Vzatý na vedomie
UV-10999/2004
predseda Úradu pre štátnu službu
Vzatý na vedomie
UV-11007/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-11169/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 19.05.2004 html 23,69 kB
html komunike.html Komuniké 19.05.2004 html 21,21 kB

História:
19.05.2004 09:00
16.04.2010 13:37