Program rokovania

Základné údaje
147
schôdze vlády Slovenskej republiky
15.04.2009
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-9884/2009
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-9553/2009
minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5858/2009
minister kultúry
Schválený
UV-10683/2009
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-10680/2009
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-10691/2009
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-10463/2009
predseda Cenovej rady vlády SR
Schválený
UV-10322/2009
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-10712/2009
podpredseda vlády a minister vnútra a minister zahraničných vecí
Schválený
UV-10759/2009
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-10711/2009
J. Holjenčík, predseda Rady pre reguláciu vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu
Vzatý na vedomie
UV-10953/2009
minister hospodárstva
Schválený
UV-11065/2009
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-11066/2009
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
Informatívne materiály
UV-10172/2009
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Vypustený
UV-10247/2009
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-10530/2009
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Vzatý na vedomie
UV-10548/2009
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-10714/2009
minister životného prostredia
Odložený
UV-10754/2009
predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR
Vzatý na vedomie
UV-10756/2009
vedúci Kancelárie Národnej rady SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 15.04.2009 html 10,93 kB stiahnutie súboru
html komunike.html Komuniké 15.04.2009 html 9,48 kB stiahnutie súboru

História:
15.04.2009 10:00
18.03.2015 15:01