Program rokovania

Základné údaje
147
schôdze vlády Slovenskej republiky
15.04.2009
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-9884/2009
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-9553/2009
minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5858/2009
minister kultúry
Schválený
UV-10683/2009
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-10680/2009
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-10691/2009
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-10463/2009
predseda Cenovej rady vlády SR
Schválený
UV-10322/2009
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-10712/2009
podpredseda vlády a minister vnútra a minister zahraničných vecí
Schválený
UV-10759/2009
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-10711/2009
J. Holjenčík, predseda Rady pre reguláciu vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu
Vzatý na vedomie
UV-10953/2009
minister hospodárstva
Schválený
UV-11065/2009
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-11066/2009
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
Informatívne materiály
UV-10172/2009
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Vypustený
UV-10247/2009
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-10530/2009
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Vzatý na vedomie
UV-10548/2009
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-10714/2009
minister životného prostredia
Odložený
UV-10754/2009
predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR
Vzatý na vedomie
UV-10756/2009
vedúci Kancelárie Národnej rady SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 15.04.2009 html 10,93 kB
html komunike.html Komuniké 15.04.2009 html 9,48 kB

História:
15.04.2009 10:00
18.03.2015 15:01