Program rokovania

Základné údaje
90
schôdze vlády Slovenskej republiky
02.04.2008
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-6650/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-6611/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-5940/2008
podpredseda vlády a minister školstva
Schválený
UV-6649/2008
minister hospodárstva
Schválený
UV-6244/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-6734/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-6736/2008
minister financií
Rokovanie prerušené
UV-6834/2008
minister financií
Rokovanie prerušené
UV-6795/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-7134/2008
podpredseda vlády a minister školstva a minister zahraničných vecí
Schválený
UV-7131/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
Informatívne materiály
UV-6250/2008
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Vzatý na vedomie
UV-6612/2008
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-6522/2008
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Vzatý na vedomie
UV-6745/2008
predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Vzatý na vedomie
UV-6759/2008
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-6760/2008
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-6814/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Vzatý na vedomie
UV-6818/2008
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
UV-6819/2008
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 02.04.2008 html 12,06 kB
html komunike.html Komuniké 02.04.2008 html 9,67 kB

História:
02.04.2008 10:00
28.05.2015 13:36