Program rokovania

Základné údaje
83
schôdze vlády Slovenskej republiky
11.01.2012
10:00 h
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-42461/2011
predsedníčka vlády poverená riadením Ministerstva obrany SR
Schválený
UV-41872/2011
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ; predsedníčka vlády poverená riadením Ministerstva obrany SR
Schválený
UV-438/2012
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-489/2012
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-41861/2011
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-41862/2011
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-42030/2011
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-41874/2011
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-491/2012
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-42356/2011
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-42400/2011
minister vnútra
Schválený
UV-41896/2011
minister vnútra
Schválený
UV-41994/2011
ministerka spravodlivosti
Schválený
UV-823/2012
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-43032/2011
minister kultúry
Schválený
UV-996/2012
minister hospodárstva
Schválený
UV-949/2012
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-42381/2011
vedúci Úradu vlády SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
Informatívne materiály
UV-41851/2011
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-41852/2011
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-41925/2011
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-42156/2011
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-42171/2011
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-42317/2011
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
UV-42462/2011
ministerka spravodlivosti
Vzatý na vedomie
UV-42476/2011
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-42500/2011
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-43116/2011
minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-43118/2011
M. Vladár, podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie
Vzatý na vedomie
UV-43119/2011
M. Vladár, podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie
Vzatý na vedomie
UV-857/2012
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Nevzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 11.01.2012 doc 129,50 kB

História:
11.01.2012 10:00
12.02.2015 14:48