Program rokovania

Základné údaje
86
schôdze vlády Slovenskej republiky
08.02.2012
10:00 h
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-4077/2012
predsedníčka Štátnej kúpeľnej komisie
Schválený
UV-4079/2012
minister zdravotníctva
Neschválený
UV-4311/2012
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4816/2012
minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-4657/2012
minister vnútra
Schválený
UV-4848/2012
predsedníčka vlády
Utajené materiály
UV-V-84/2012
predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Vyhradené
Schválený
Informatívne materiály
UV-3340/2012
Vzatý na vedomie
UV-3387/2012
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-4003/2012
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-4450/2012
predsedníčka vlády poverená riadením Ministerstva obrany SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 08.02.2012 doc 117,50 kB

História:
08.02.2012 10:00
12.02.2015 13:40