Program rokovania

Základné údaje
87
schôdze vlády Slovenskej republiky
22.02.2012
10:00 h
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-7370/2012
predsedníčka vlády
Schválený
UV-7561/2012
predsedníčka vlády
Schválený
UV-6794/2012
predsedníčka vlády poverená riadením Ministerstva obrany SR; splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Schválený
UV-5387/2012
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4834/2012
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-4833/2012
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-7434/2012
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4897/2012
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-6777/2012
minister hospodárstva
Schválený
UV-5268/2012
minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5433/2012
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-5436/2012
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-6877/2012
minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5022/2012
minister životného prostredia
Schválený
UV-5190/2012
podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny a predseda Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Schválený
UV-6067/2012
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-6035/2012
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Schválený
UV-6123/2012
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-7170/2012
minister hospodárstva
Rokovanie prerušené
UV-5556/2012
minister hospodárstva
Rokovanie prerušené
UV-6874/2012
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-6873/2012
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-7580/2012
predsedníčka vlády poverená riadením Ministerstva obrany SR; splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7280/2012
minister životného prostredia
Schválený
UV-7937/2012
podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený s pripomienkami
Informatívne materiály
UV-6336/2012
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
UV-5376/2012
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-4721/2012
predseda Protimonopolného úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-7178/2012
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-7520/2012
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Vypustený
UV-7711/2012
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Vypustený
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 22.02.2012 doc 136,50 kB

História:
22.02.2012 10:00
12.02.2015 13:34