Program rokovania

Základné údaje
1
schôdze vlády Slovenskej republiky
04.04.2012
18:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-12278/2012
predseda vlády
Schválený
UV-12276/2012
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-12263/2012
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-12266/2012
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-12261/2012
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Schválený
UV-12265/2012
minister kultúry
Schválený
UV-12264/2012
minister hospodárstva
Schválený
UV-12262/2012
minister spravodlivosti
Schválený
UV-12272/2012
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-12273/2012
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-12270/2012
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-12275/2012
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-12274/2012
minister obrany
Schválený
UV-12277/2012
minister životného prostredia
Schválený
UV-12279/2012
predseda vlády
Stiahnutý
Utajené materiály
UV-D-315/2012
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-D-316/2012
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-D-317/2012
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 04.04.2012 doc 55,00 kB

História:
04.04.2012 18:00
21.01.2014 08:52