Program rokovania

Základné údaje
per rollam
schôdze vlády Slovenskej republiky
10.05.2012
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-15831/2012
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-15832/2012
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
História:
10.05.2012 00:00
28.01.2015 14:37